Notice: Undefined index: action in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-content/themes/thuythu/functions.php on line 2
Trang chủ - EIU

Proudly serve the community

Proudly serve the community

Proudly serve the community

Proudly serve the community

Proudly serve the community

website thumbnail VI-01
website thumbnail VI-02

Trang chủ

Thông tin tuyển sinh 2024 của Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Tuyển sinh

Trang chủ

Học phí dự kiến cho 1 năm học Chương trình chuyên ngành (4 năm), chưa bao gồm học phí tiếng Anh
Tuyển sinh

Trang chủ

EIU xây dựng chương trình đào tạo mục tiêu kép, phát triển song song kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu “học – hành” của sinh viên và kỳ vọng của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới.
Tuyển sinh

Trang chủ

Bên cạnh các hoạt động học tập, chú trọng vào đào tạo và chất lượng giảng dạy. EIU cũng rất quan tâm đến đời sống tinh thần
Khám phá

Trang chủ

Thông tin về đội ngũ Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Khám phá

Trang chủ

Thông tin tuyển dụng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông
Tuyển sinh

TIN TỨC

SỰ KIỆN

Trang chủ

Thời gian: Ngày 14/5/2024 – 16/5/2024

Địa điểm: Ostrava, Cộng hòa Séc

Sự kiện

Trang chủ

Thời gian: 07:00, ngày 13 – 14/01/2024

Địa điểm: EIU

Sự kiện

Trang chủ

Thời gian: 08:00, ngày 10/01/2024

Địa điểm: EIU

Sự kiện

Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031