EIU đón tiếp ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương

Chiều ngày 21/10/2021, EIU vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương

EIU tiếp đón đoàn kiểm tra của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 411/QLCL-KĐCLGD ngày 06/4/2021 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 6/5/2021, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đã có buổi báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)