Giới thiệu chung

Nhà máy thông minh thúc đẩy sự hợp tác của các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục trong việc phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới.
Hệ thống đào tạo bao gồm: dây chuyền lắp ráp, Robot di động, mạng PLC, máy CNC, hệ thống kho….

Chức năng – Nhiệm vụ
  1. Các nhà nghiên cứu và người học có thể tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến để giải quyết các thách thức của giáo dục và nghiên cứu ở nhiều cấp độ khác nhau. 
  2. Nhà máy là nơi để sinh viên, giảng viên và chuyên gia kinh doanh đi sâu vào các chủ đề tự động hóa truyền thống (lập trình PLC, MES và SCADA và nén khí), cũng như các công nghệ tiên tiến đang được phát triển mạnh mẽ (IoT, hệ thống thị giác, mô phỏng, dữ liệu lớn, robot và ERP).

Introduction

ERIS LAB aims to promote research and development activities in the field of Robots and Mechatronics.

Mandates
Activities in the following areas:

  • Robotic technology applying physiotherapy and rehabilitation:   Developing automation devices applied in physical therapy, musculoskeletal system rehabilitation, applying robotic technology
  • Mobile Robotics: Design and manufacture heavy duty transport robot vehicles for transportation activities in production
  • Industrial Manipulator: provides courses on modeling, operating, and controlling industrial machine arms.
  • Haptic Force Feedback Devices: research, design and manufacture force feedback devices for various applications such as virtual reality & remote control, mechatronic systems applied to Physiotherapy / Rehabilitation function.
  • Computer Vision: Write industrial application software using camera image processing technology.

Introduction

The power electronics and renewable energy research lab has measuring devices such as oscilloscopes, function generators, AC, DC, 3-phase power supplies, and power loads. study area, group discussion.

Mandates
Power Electronics and Renewable Energy Research Department researches on large power controllers, energy converters, application of clean energy to life, topics on automatic and energy saving systems. Energy is also studied here.