Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật – 3/2022

  • Thời gian:7:30am to 11:10pm 30/03/2022
  • Địa điểm:STEM Lab, EIU

Kính gửi Quý Thầy, Cô

Thay mặt Khoa Kỹ thuật, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Thầy, Cô tham dự “Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật – 3/2022”, được tổ chức tại FabLab từ 7h30-11h10 ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Kính chúc Quý Thầy, Cô sức khỏe và mong được gặp Quý Thầy, Cô tại hội thảo.

Chi tiết chương trình hội theo như file đính kèm: