Sự kiện

T4 30 Th3

Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật – 3/2022

  • Thời gian: 7:30am to 11:10pm 30/03/2022
  • Hội họp: STEM Lab, EIU
XEM THÊM

T3 19 Th10

Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021 – 2022/ Virtual Opening Ceremony School Year 2021 – 2022

  • Thời gian: 09:00 a.m - 10:20 a.m
  • Hội họp: online
XEM THÊM

T4 22 Th9

Hội thảo Khoa học và Công nghệ – 9/2021

  • Thời gian: 7:30am to 12:10pm 22/09/2021
  • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T4 27 Th1

Hội thảo Khoa học – Công nghệ 2021 “Artificial Intelligence and Advanced Technology – Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tiên tiến”

  • Thời gian: 8:00 am - 11:00 am 27/01/2021
  • Hội họp: EIU
XEM THÊM

T6 04 Th10

Lễ khai giảng chào đón Tân sinh viên khoá 9 – năm học 2019 -2020

  • Thời gian: 8:00 am -11:00 am 04/10/2019
  • Hội họp: EIU
XEM THÊM