Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông do Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư tại Thành phố mới Bình Dương, được Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 27/9/2010.

Tầm nhìn đến năm 2030:  Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) định hướng trở thành một đại học đa ngành – đa lĩnh vực được kiểm định, xếp hạng quốc tế; và là một trung tâm văn hóa, một trung tâm nghiên cứu ứng dụng – chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam.

SỨ MẠNG

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông là đại học của doanh nghiệp (Becamex IDC), vận hành theo mô hình nhiều đại học trong một đại học; nơi thu hút và tập trung giảng viên tốt nghiệp từ nhiều nước Âu – Mỹ; đào tạo sinh viên theo hướng nghiên cứu – ứng dụng, giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ, theo tư tưởng chủ đạo là quan hệ chặt chẽ – hỗ tương và phục vụ cộng đồng; đào tạo theo nhu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tự hào phục vụ cộng đồng