Notice: Undefined index: action in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-content/themes/thuythu/functions.php on line 2
EIU tiếp đón đoàn kiểm tra của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo - EIU

EIU tiếp đón đoàn kiểm tra của Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 411/QLCL-KĐCLGD ngày 06/4/2021 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 6/5/2021, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đã có buổi báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD)

Thực hiện Công văn số 411/QLCL-KĐCLGD ngày 06/4/2021 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 6/5/2021, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) đã có buổi báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trước Đoàn Kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) gồm Ông Nguyễn ái Sơn – Phó trưởng phòng KĐCLGD, Cục QLCL, Phó Trưởng đoàn; Bà Hoàng Thị Thu Hà – Chuyên viên chính Cục QLCL, ành viên; Ông Lê Minh Hiệp – Chuyên viên Cục QLCL, thành viên. 

Trong buổi làm việc, EIU đã tiến hành báo cáo với Đoàn Kiểm tra các kết quả đạt được trong các hoạt động: tổ chức thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục (CS-GD)/chương trình đào tạo (CTĐT); phối hợp với tổ chức KĐCLGD trong đánh giá ngoài CSGD/CTĐT; chỉ đạo thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài đồng thời nêu ra một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất một số kiến nghị để công tác KĐCLGD đạt được hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Đối với việc tổ chức thực hiện tự đánh giá CSGD/CTĐT, EIU đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá năm 2016 theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành; Năm 2018, Trường triển khai công tác tự đánh giá theo ông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành; Trường cũng đã triển khai công tác tự đánh giá 7 CTĐT của Trường; Tổ chức các đợt tập huấn về Tự đánh giá CTĐT theo ông tư 04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo… 

Về vấn đề phối hợp với tổ chức KĐCLGD trong đánh giá ngoài CSGD/CTĐT, tháng 11/2019, EIU đã phối hợp với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia TP.HCM tiến hành 2 đợt khảo sát sơ bộ và chính thức với nhiều hoạt động. Ngày 08/4/2020, EIU được cấp Giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng giáo dục cấp CSGD theo ông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ GD&ĐT.

Trong việc chỉ đạo thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng sau tự đánh giá và đánh giá ngoài, EIU đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể: Nhà trường yêu cầu các đơn vị phổ biến kế hoạch cải tiến chất lượng theo nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị đến Cán bộ, Giảng viên, Chuyên viên của đơn vị; xây dựng kế hoạch Đảm bảo chất lượng trong kế hoạch năm học; đôn đốc, chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng hằng năm được phân công cho đơn vị, hoàn thành đúng thời gian và có chất lượng; báo cáo kết quả thực hiện hoạt động cải tiến chất lượng trong cuộc họp giao ban hàng tháng của Trường. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, EIU cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác KĐCLGD, như Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới còn quá mới mẻ đối với các trường đại học nói chung cũng như EIU nói riêng. Trường phải mất nhiều thời gian để làm quen công tác tự đánh giá và chuẩn bị báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới. Nhân sự của Phòng ĐBCL còn hạn chế về số lượng và kinh nghiệm triển khai công tác ĐBCL, KĐCL cũng chưa được nhiều. Việc việc thu thập, sử dụng, quản lý minh chứng phục vụ tự đánh giá cũng gặp nhiều khó khăn… 

Kết luận tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Thái Sơn (Phó Trưởng đoàn kiểm tra) nhận định: Trường đã bám sát các văn bản của Bộ hướng dẫn việc TĐG và ĐGN. Ngay sau khi được công nhận kiểm định chất lượng, Trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài. Hồ sơ minh chứng Trường cung cấp rất đầy đủ theo đúng các nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo CSGD trong công tác ĐBCL, KĐCL, giao Phòng ĐBCL làm đầu mối hiệu quả và toàn trường thực hiện thống nhất, nhất quán. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra cũng khuyến nghị Trường tiếp tục thực hiện việc cải tiến nâng cao chất lượng theo khuyến nghị của Hội đồng KĐCLGD và của đoàn đánh giá ngoài; chuẩn bị thực hiện việc đánh giá giữa kỳ cơ sở giáo dục. Đồng thời, Trường cũng xem xét đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động KĐCLGD.

Viết một bình luận


Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031