Notice: Undefined index: action in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-content/themes/thuythu/functions.php on line 2
Hội thảo khoa học công nghệ 2021 “Artificial Intelligence and Advanced Technology- Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến” - EIU

Hội thảo khoa học công nghệ 2021 “Artificial Intelligence and Advanced Technology- Trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến”

Hội thảo Khoa học Công nghệ 2021 với chủ đề “Artificial Intelligence and Advanced Technology – Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tiên tiến” đã được EIU tổ chức cùng sự tham gia của các giảng viên và sinh viên hai khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin.

Nhiều đề tài, sản phẩm khoa học, kỹ thuật có ứng dụng công nghệ AI của giảng viên và sinh viên đã được giới thiệu trong buổi hội thảo.

Tham gia hội thảo, giảng viên và sinh viên đã có nhiều thời gian thảo luận, trao đổi các vấn đề chuyên môn, đưa ra những ý kiến đóng góp cho việc hoàn thiện thiết kế sản phẩm hay cải thiện hệ thống của mỗi đề tài, sản phẩm.

Buổi hội thảo không chỉ tạo cơ hội cho giảng viên và sinh viên được lắng nghe, chia sẻ những kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau mà còn cập nhật thêm những kiến thức mới về sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, công nghệ trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

Trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn Big data là những yếu tố cốt lõi của cách mạng công nghiệp 4.0. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lí dữ liệu nhanh hơn, khoa học hơn, hệ thống hơn với quy mô rộng hơn so với con người. Rất nhiều công ty công nghệ trên thế giới đang phát triển mạnh các dự án trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các vấn đề nhân loại hiện nay chưa có lời giải cụ thể. Phát triển và quản lí các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đúng cách chính là cách thúc đẩy nhân loại phát triển, định hình một thế giới mới.

Viết một bình luận


Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031