Notice: Undefined index: action in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-content/themes/thuythu/functions.php on line 2
Tuyển sinh - EIU

EIU QUA NHỮNG CON SỐ

Tuyển sinh

Cung cấp phương thức tuyển sinh, quy trình tuyển sinh và học phí & học bổng
tuyển sinh

Tuyển sinh

EIU xây dựng chương trình đào tạo mục tiêu kép, phát triển song song kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, đáp ứng nhu cầu “học – hành” của sinh viên và kỳ vọng của xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại mới.
tuyển sinh

Tuyển sinh

Eastern International University offers to international students the Bachelor of Business Administration Program (in English) with 7 core concentrations: Accounting, Finance, Human Resource Management, Marketing, Supply Chain Management, Hospitality Management, Entrepreneurship & Innovation
Tuyển sinh

Tuyển sinh

Virtual tour và các thông tin về Campus Tour là chương trình giới thiệu Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) với học sinh

tuyển sinh

Tuyển sinh

Các câu hỏi thường gặp của phụ huynh và học sinh về thông tin tuyển sinh và đời sống EIU
tuyển sinh

Tuyển sinh

Cung cấp phương thức tuyển sinh, quy trình tuyển sinh và học phí & học bổng
tuyển sinh

TIN TUYỂN SINH


Deprecated: Function wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/sites-demo/demo.eiu.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031