I. Phương thức xét tuyển

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước.

EIU xét tuyển bằng 2 phương thức: Thí sinh có thể sử dụng 1 trong 2 phương thức sau để xét tuyển vào Trường:

 • Chỉ tiêu: 500
 • Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Điều kiện xét tuyển: thí sinh có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường.
Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn
A00 Toán – Lý – Hóa
A01 Toán – Lý – Anh
B00 Toán – Hóa – Sinh
D01 Toán – Văn – Anh
 • Hình thức đăng ký xét tuyển: thí sinh thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT
 • Ngành xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Bảng tên ngành, mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho hệ đại học như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Chỉ tiêu
1 Quản trị Kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01 200
2 Kỹ thuật Điện 7520201 A00, A01, B00, D01 40
3 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 7520216 A00, A01, B00, D01 40
4 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 A00, A01, B00, D01 40
5 Kỹ thuật Phần mềm 7480103 A00, A01, B00, D01 40
6 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, B00, D01 40
7 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, D01 100
 • Thời gian tuyển sinh: thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT

 • Chỉ tiêu: 500

Đối tượng: thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh cần phải đạt đủ 3 (ba) điều kiện sau:

 • Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên;
 • Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên;
 • Thí sinh có hạnh kiểm lớp 12 loại khá trở lên.

Riêng đối với ngành Điều dưỡng:  theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hình thức đăng ký xét tuyển: thí sinh có thể nộp đơn xin xét tuyển vào bất kỳ ngành đào tạo nào của EIU bằng cách tự chọn 3 môn theo kết quả học tập trong học bạ lớp 12 THPT thuộc 1 trong 4 tổ hợp môn sau:

Mã tổ hợp môn Tổ hợp môn
A00 Toán – Lý – Hóa
A01 Toán – Lý – Anh
B00 Toán – Hóa – Sinh
D01 Toán – Văn – Anh
 • Ngành xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành:

Thí sinh được đăng ký tối đa 07 ngành và tự xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 7.

Bảng tên ngành, mã ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển, chỉ tiêu từng ngành cho phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ năm lớp 12 cho hệ đại học như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp

môn xét tuyển

Chỉ tiêu
1 Quản trị Kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01 200
2 Kỹ thuật Điện 7520201 A00, A01, B00, D01 40
3 Kỹ thuật Đều khiển và Tự động hóa 7520216 A00, A01, B00, D01 40
4 Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 A00, A01, B00, D01 40
5 Kỹ thuật Phần mềm 7480103 A00, A01, B00, D01 40
6 Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, B00, D01 40
7 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, D01 100

 Thời gian xét tuyển:

Đợt 1: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 07/08/2021

Thí sinh phải nộp giấy chứng nhận THPT tạm thời, hoặc bằng tốt nghiệp THPT kèm học bạ THPT trước ngày 07/08/2021 để Trường thực hiện xét tuyển.

Trường công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 11/08/2021.

Đợt 2: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 09/08/2021 đến hết ngày 14/08/2021, công bố kết quả trúng tuyển ngày 18/08/2021.

Đợt 3: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/08/2021 đến hết ngày 21/08/2021, công bố kết quả trúng tuyển ngày 25/08/2021.

Đợt 4: nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 23/08/2021 đến hết ngày 28/08/2021, công bố kết quả trúng tuyển ngày 01/09/2021.

Trường chỉ thông báo trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

Trường sẽ tổ chức các đợt xét tuyển tiếp theo nếu còn chỉ tiêu.

Các mốc thời gian nhận hồ sơ và công bố kết quả trúng tuyển nêu trên, có thể được điều chỉnh theo thực tế thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường;
 • Bản photo có chứng thực Học bạ lớp 12 THPT;
 • Bản photo có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021;
 • Bản photo có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2021;
 • Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển một trong hai cách sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Cách 2: Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện:

Thí sinh đến bưu cục gần nhất để gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh giữ lại biên lai xác nhận nộp hồ sơ của bưu cục để có cơ sở xác minh khi thất lạc.

Địa chỉ nhận hồ sơ ĐKXT:

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại liên hệ: 0274 6293036; 0274 2220342; 0274 2220341

Hotline: 0918907722; 0918907733

Email: admissions@demo.eiu.edu.vn

Website: www.eiu.edu.vn

Trang tuyển sinh:  https://tuyensinh.eiu.edu.vn