Ông Nguyễn Tấn Lợi
Chủ tịch

Ông Đặng Minh Hưng
Chủ tịch danh dự

Ông Huỳnh Quang Hải
Phó chủ tịch

Ông Quảng Văn Viết Cương
Phó chủ tịch

Ông Đoàn Văn Thuận
Thành viên

TS Nguyễn Văn Phúc
Thành viên

TS Ngô Minh Đức
Thành viên

TS Nguyễn Văn Phúc
Hiệu trưởng

TS Ngô Minh Đức
Phó Hiệu trưởng

TS Nguyễn Ngọc Huy
Phó Hiệu trưởng

TS Kang Seung Won
Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Đoàn Hương
Trưởng Khoa Điều dưỡng

TS Narayan Chandra Debnath
Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin

PGS.TS Dương Hoài Nghĩa
Trưởng Khoa Kỹ thuật

ThS Nguyễn Thị Bé Bảy
Trưởng Khoa Giáo dục Đại cương

TS Ngô Minh Đức
Phó Hiệu Trưởng kiêm
Trưởng phòng Đào tạo

 PGS.TS Lê Văn Hảo
Trưởng Bộ phận Học thuật xuất sắc
Phòng Đào tạo

  ThS Trần Hoài Bảo
Trưởng phòng
Phòng Đảm bảo chất lượng

 ThS Võ Tấn Lực
Trưởng phòng
Phòng Công nghệ Thông tin

Ông Phạm Lê Khoa
 Trưởng Bộ phận
Phòng Công nghệ Thông tin

 ThS Vương Ngọc Đoan Thư
Phó Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Hành chính

  ThS Mai Sơn Tùng
Trưởng phòng
Phòng Công tác Sinh viên

ThS Nguyễn Trần Quỳnh Giao
Phó Trưởng phòng
Phòng Công tác Sinh viên

ThS Kiều Mạnh Kha
Trưởng phòng
Phòng Hợp tác Quốc tế

Bà Lê Thị Dung
Trưởng phòng
Phòng Kế toán Tài chính

ThS Nguyễn Thị Kiều Oanh
Phó Trưởng phòng
Phòng Kế toán Tài chính

Ông Trần Minh Chánh
Phó Trưởng phòng
Phòng Quản trị

ThS Lê Vinh Quang
Trưởng Phòng
Phòng Kết nối cộng đồng

ThS Alexius Oh
Phó Trưởng phòng
phòng Kết nối cộng đồng

TS Nguyễn Trung Nghiệp
Phó Trưởng phòng
Phòng NCKH & Sáng tạo

ThS Nguyễn Văn Tân
Phó Trưởng Phòng
Phòng Thanh tra Pháp chế

 

ThS Cao Thanh Việt
Phó Trưởng phòng
Phòng Khảo thí

TS Nguyễn Xuân Hùng
Trưởng FabLab

 

ThS Đỗ Thanh Tùng
Phó Giám đốc
Thư viện

 ThS Nguyễn Thị Tú Nhi
Giám đốc
Trung tâm Anh ngữ

TS Lê Ngọc Huẩn
Giám đốc
Trung tâm Thí nghiệm Công nghệ 4.0