Điều dưỡng

Chương trình đào tạo này được tập thể các giảng viên Khoa Điều dưỡng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông biên soạn dưới sự hướng dẫn, góp ý, phản biện của Tiến sĩ điều dưỡng Turner, thuộc Đại học Minnesota (Hoa Kỳ),

Ngành

Quản trị kinh doanh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh tại EIU được thiết kế phù hợp với nhu cầu việc làm của xã hội, cung cấp cho sinh viên một tổ hợp kiến thức sâu rộng về lĩnh vực kinh tế và các kỹ năng quan trọng.

Ngành

Cơ điện tử

Ngành Cơ điện tử là sự kết hợp giữa nhiều kiến thức liên quan kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính
Ngành

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa là ngành học nghiên cứu, thiết kế và vận hành các hệ thống tự động cũng như các dây chuyền sản xuất hiện đại
Ngành

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật Điện là ngành học nghiên cứu và áp dụng các vấn đề đa dạng liên quan đến điện, điện tử và điện từ. Kỹ thuật điện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành các hệ thống
Ngành

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Chương trình Kỹ sư Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thiết kế, phát triển và bảo mật hệ thống mạng máy tính, mạng cảm biến không dây
Ngành

Kỹ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo Kỹ sư phần mềm cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để giải quyết những vấn đề rộng lớn và phức tạp theo các nguyên lý kỹ thuật phần mềm.
Ngành