EIU ứng dụng công nghệ, khoa học kỷ thuật để đột phá

Tham gia triển lãm của “Hội thảo Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và triển vọng” tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, EIU đã giới thiệu đến hội thảo hệ thống “Nhà máy thông minh” – một trong những hệ thống nhà máy điển hình của một công ty trong nền công nghiệp 4.0.